Tháng hành động vì trẻ em 2023: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2023 có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.

Loading

Đánh giá bài viết này