Sau 15/8/2023: Bán xe không nộp lại biển số có thể bị phạt tới 8 triệu đồng

Bắt đầu từ ngày 15/8, biển số ô tô, xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Biển số định danh sẽ đi theo chủ xe, chứ không đi theo xe, vì vậy, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định. Khi chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Mức xử phạt bán xe không nộp lại biển số sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

8 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ 15/8/2023

Theo Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an, từ 15/8/2023, có 8 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe: Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy…

Loading

5/5 - (2 đánh giá)