Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND phường Tân Phước giới thiệu Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2024.

Tải về Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND đầy đủ tại đây.


Loading

5/5 - (3 đánh giá)