Phường Tân Phước tổ chức mô hình Dân vận khéo “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” tại Khu phố Song Vĩnh và Khu phố Ông Trịnh

Ngày 14/10/2023 & 28/10/2023, UBND phường Tân Phước đã tổ chức Hội nghị “Ngày thứ Bảy – Lắng nghe dân nói” tại trụ sở Khu phố Song Vĩnh và Khu phố Ông Trịnh, tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể của phường, khu phố và gần 80 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn khu phố Song Vĩnh, Ông Trịnh tham gia.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phường đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề đạt của nhân dân các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, vấn đề liên quan đến quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng, giao thông, chiếu sáng, đất đai, môi trường, v.v. Lãnh đạo UBND phường đã trả lời, giải trình cho nhân dân các vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, các vấn đề vượt quá thẩm quyền phường sẽ báo cáo cho UBND thị xã xem xét giải quyết.

“Ngày thứ 7 – Lắng nghe dân nói” không chỉ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, còn là một kênh cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị Tân Phước văn minh, giàu đẹp.Loading

Đánh giá bài viết này