Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ tổ chức mô hình Dân vận khéo “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”

Hội nghị “Ngày thứ Bảy – Lắng nghe dân nói” nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của người dân.

Ngày 06/5/2023, UBND phường Tân Phước đã tổ chức Hội nghị “Ngày thứ Bảy – Lắng nghe dân nói” tại trụ sở Khu phố Phước Lộc, tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể của phường, khu phố và gần 50 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn khu phố Phước Lộc tham gia.

Tại Hội nghị lãnh đạo phường đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề đạt của nhân dân các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng, giao thông, chiếu sáng, đất đai, môi trường, v.v. Lãnh đạo UBND phường đã trả lời, giải trình cho nhân dân các vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, các vấn đề vượt quá thẩm quyền phường sẽ báo cáo cho UBND thị xã xem xét giải quyết.

“Ngày thứ 7 – Lắng nghe dân nói” không chỉ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, còn là một kênh cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đô thị Tân Phước văn minh, giàu đẹp.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)