Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ hoàn thành chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022

Sau 01 năm thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ đã được UBND tỉnh quyết định công nhận  hoàn thành chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022.


Loading

5/5 - (3 đánh giá)