Phường Tân Phước ra mắt mô hình kết nối Zalo “Dân hỏi chính quyền trả lời, dân khói khăn mặt trận, chính quyền hỗ trợ”

Tiếp tục nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương, sáng ngày 22/4/2023, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ đã phối hợp tổ chức ra mắt Mô hình “Kết nối zalo, dân hỏi chính quyền trả lời, dân khó khăn mặt trận, chính quyền hỗ trợ”.

Đây là mô hình hưởng ứng tiến trình số hoá và được phát triển kết hợp của một số mô hình đã thực hiện ở nhiều địa phương như “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” và “Zalo toàn dân” phát huy những hiệu quả tích cực từ các mô hình đã triển khai, mặt khác điều chỉnh nhằm khắc phục những hạn chế của các mô hình đã thực hiện. Sau phần khai mạc ra mắt, tại Hội trường, mô hình đã tổ chức kết nối trực tuyến với các nhóm nhóm zalo của các khu phố (thông qua nhóm zalo tổng tại phường) tiếp nhận 12 ý kiến, phản ảnh của người dân, lãnh đạo UBND phường, TTr HĐND và Mặt trận tổ quốc phường đã ghi nhận để xử lý và phản hồi trực tiếp trên các nhóm zalo được kết nối để truyền tải kết quả xử lý, giải quyết đến người dân địa phương một cách nhanh chóng.

Được biết mô hình này đã được Đảng uỷ phường chọn làm mô hình “Dân vận khéo” và đã hoạt động thí điểm từ đầu tháng 02 năm 2023, đến nay thông qua việc kết nối, Mặt trận tổ quốc phường đã tiếp nhận hơn 50 ý kiến, phản ảnh, kiến nghị trên địa bàn phường Tân Phước chuyển đến cấp thẩm quyền xử lý và kịp thời trả lời, giải quyết, tạo được sự đồng thuận và phản hồi tích cực từ người dân địa phương.

Trong thời gian tới trên nền tảng các nhóm zalo đã xây dựng và kết nối, Thường trực MTTQVN phường sẽ phối hợp các ban ngành, đoàn thể và các Khu phố trên địa bàn phường phát triển thêm các nhóm zalo của từng tổ dân cư tạo cầu nối thông tin số hoá thông suốt từ lãnh đạo phường đến từng người dân trên địa bàn.

Loading

Đánh giá bài viết này