Nghị quyết số 04/2022 của HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025

UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Loading

5/5 - (1 đánh giá)