Nghị quyết số 03/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 đối với cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Loading

5/5 - (1 đánh giá)