Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh 7/9/2023: Ô nhiễm không khí là mối đe dọa lớn nhất với sức khỏe con người

Ủy ban thứ hai của khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/11/2019 đã thông qua nghị quyết chỉ định ngày 7/9 hằng năm là “Ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc nâng cao nhận thức cộng đồng ở tất cả các cấp và thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hành động cải thiện chất lượng không khí.

Theo các nhà nghiên cứu, cùng với rượu và thuốc lá, ô nhiễm không khí đang trở nên nguy hiểm hơn đối với sức khỏe con người trên Trái Đất.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)