Lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND phường Tân Phước thông báo lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Liên kết đến hồ sơ đồ án quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ: http://phuongtanphuoc.gov.vn/phumyLoading

5/5 - (3 đánh giá)