Kế hoạch triển khai thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

UBND phường Tân Phước triển khai Kế hoạch triển khai thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Mục đích:

– Lập lại trật tự và mỹ quan đô thị, xây dựng phường Tân Phước trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

– Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè; bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; có cơ sở khai thác hiệu quả lòng đường, hè phố, phù hợp với đặc thù đô thị phường Tân Phước.

– Đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

– Nguồn kinh phí thu được sử dụng cho các mục đích: tổ chức thu phí, chỉnh trang đô thị và chi hỗ trợ lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị.Loading

5/5 - (5 đánh giá)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC