Kế hoạch thực hiện mô hình Dân vận khéo “Ngày thứ Bảy lắng nghe Người dân nói” trên địa bàn phường Tân Phước

Nhằm góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ, tăng cường mối quan hệ, tạo sự gần gũi giữa chính quyền với nhân dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề đạt chính đáng của nhân dân…UBND phường Tân Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe Người dân nói” năm 2023.Loading

5/5 - (2 đánh giá)