Hướng dẫn tra cứu trực tuyến điều kiện tách thửa đất

Điều kiện tách thửa đất ở tại mỗi địa phương có thể được quy định khác nhau tùy theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Do đó, người dân có thể gặp khó khăn trong việc tìm hiểu điều kiện để tách thửa đất. Tuy nhiên, video sau đây sẽ cung cấp cho mọi người tiện ích hỗ trợ tra cứu nhanh điều kiện tách thửa đất ở.

Xem Quyết định 15/2021/QĐ-UBND Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại đây.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)