Hội nghị triển khai xây dựng “Công an phường Tân Phước kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”

Sáng 29/3/2024, UBND phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” theo nội dung Chỉ thị số 43 ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu về “Xây dựng thí điểm Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ phường Tân Phước về xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Quyết định của Đảng uỷ về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị gồm 17 thành viên do đ/c Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng Ban chỉ đạo, đồng thời thông qua kế hoạch triển thực hiện xây dựng Công an phường Tân Phước kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp nhằm thực hiện hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng Công an phường Tân Phước đạt chuẩn kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm 2024.

Công an phường Tân Phước là một trong 03 đơn vị công an cấp phường của thị xã Phú Mỹ (gồm Phường Tân Phước, phường Phú Mỹ và phường Hắc Dịch) được Thị uỷ Phú Mỹ, Đảng uỷ Công an thị xã chọn làm đơn vị triển khai thực hiện trong năm 2024, sau đó nhân rộng hiệu quả mô hình trên địa bàn thị xã.


Loading

Đánh giá bài viết này