Hiệp định quốc tế đầu tiên trên thế giới bảo vệ các vùng biển quốc tế

Hiệp định quốc tế đầu tiên trên thế giới bảo vệ các vùng biển quốc tế – với tên gọi Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả – đã được thông qua tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19/6/2023. Đây là một thỏa thuận về môi trường mang tính lịch sử được xây dựng nhằm bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với nhân loại. Đa số các nước đã hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ việc thông qua hiệp định và thể hiện ý định sớm ký và phê chuẩn để hiệp định sớm có hiệu lực, được thực thi đầy đủ và hiệu quả.

 

Loading

5/5 - (1 đánh giá)