Giá nước sạch sinh hoạt giai đoạn 2023-2024 và phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ban hành văn bản 14414/UBND-VP ngày 14/10/2023 phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:
Loading

5/5 - (1 đánh giá)