Công cố công khai thu nhập cá nhân của CBCC phường Tân Phước năm 2022

UBND phường Tân Phước Quyết định công cố công khai thu nhập cá nhân của CBCC phường Tân Phước năm 2022 như sau:Loading

5/5 - (1 đánh giá)