9 mặt hàng bình ổn giá theo quy định tại Luật giá 2023

Xăng, dầu thành phẩm; thóc tẻ, gạo tẻ; phân đạm… nằm trong danh mục 9 mặt hàng bình ổn giá theo Luật Giá năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)