5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Có 5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)