5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng năm 2023, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)