Từ 15/6/2023: Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2023. Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà có sự điều chỉnh.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)