Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 8/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện một số giải pháp sau để tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở.

 

Loading

5/5 - (5 đánh giá)