Thông báo giới thiệu trang thông tin điện tử của phường Tân Phước

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng thông tin trong quản lý nhà nước, UBND phường Tân Phước đã xây dựng các trang thông tin trên các nền tảng trực tuyến nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tương tác thông tin đa chiều với nhân dân trên địa bàn.

Để phổ biến rộng rãi các trang thông tin trực tuyến đến nhân dân trên địa bàn phường được biết, UBND phường Tân Phước thông báo địa chỉ cụ thể các trang thông tin điện tử chính thức của phường Tân Phước như sau:

1. Cổng thông tin điện tử Phường Tân Phước:

tanphuoc.phumy.baria-vungtau.gov.vn
phuongtanphuoc.gov.vn (địa chỉ dự phòng phuongtanphuoc.com)

2. Trang Fanpages UBND Phường Tân Phước trên Facebook, Địa chỉ: facebook.com/PhuongTanPhuoc

3. Trang thông tin UBND Phường Tân Phước trên Zalo, Truy cập bằng cách: Tìm kiếm UBND phường Tân Phước trên ô tìm kiếm của Zalo.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)