Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2024 trên địa bàn phường Tân Phước

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Phước có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, kính đề nghị liên hệ UBND phường Tân Phước (thông qua bộ phận Địa chính phường) để đăng ký, thời gian từ nay đến ngày 15/9/2023.

Tải về mẫu đơn tại đây: http://phuongtanphuoc.gov.vn/upload/maudondangkycmd2024.docLoading

5/5 - (2 đánh giá)