Thông báo chấn chỉnh hoạt động sử dụng dàn nhạc, loa kéo hát karaoke, mở nhạc gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn phường Tân Phước.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của chính quyền địa phương đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư UBND phường Tân Phước thông báo chấn chỉnh hoạt động sử dụng dàn nhạc, loa kéo hát karaoke, mở nhạc gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn phường Tân Phước như sau:

Loading

5/5 - (4 đánh giá)