Tăng trưởng GRDP 6 tháng năm 2023 của 63 tỉnh thành

6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 26 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP trên 6,5%. Trong đó, Hậu Giang tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, đạt 14,21%. Theo Quyết định 05/2023/QĐ-TTg, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong một khoảng thời gian nhất định.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)