Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2022 và thay thế các quyết định sau: Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh.

Quy định này áp dụng đối với Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Đất đai; người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai đang sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định này; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định cụ thể bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại, gồm: bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở; bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ; bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình hạn chế khả năng sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV; bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất, gồm: bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; xác định khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và bồi thường thiệt hại đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; xác định mức bồi thường về di chuyển mồ mả quy định tại Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn; suất tái định cư tối thiểu; hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước;

Hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất, gồm: hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất mà phải tháo dỡ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nhưng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt bị tháo dỡ không đủ điều kiện để được bồi thường thiệt hại; hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Hỗ trợ giao đất ở đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phần đất ở còn lại đủ điều kiện để ở.

Nhấp vào đây để tải Quyết định 19/2022/QĐ-UBND bản PDF.
Loading

5/5 - (7 đánh giá)