Phường Tân Phước tiếp tục ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Sáng ngày 03/6/2023, Lãnh đạo UBND phường cùng Tổ quản lý trật tự đô thị cùng Công an, Quân sự phường đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Tân Phước. Đoàn đã kết hợp tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, giao thông, môi trường; đồng thời xử lý, tháo dỡ vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường là một trong những nguyên nhân gây nên sự xuống cấp đường giao thông như gây ảnh hưởng hệ thống thoát nước do rác thải sinh hoạt; sụp, lún vỉa hè… Ngoài ra, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ còn gây nên ách tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Việc đậu, đỗ xe dưới lòng đường để mua bán kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, dễ xảy ra tai nạn, nhất là trên các đoạn đường quốc lộ, gần các khu công nghiệp, các điểm chợ tự phát… Tuy nhiên, không chỉ việc lấn chiếm lòng đường có nguy cơ gây tai nạn giao thông mà việc chiếm dụng hè phố cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm không kém. Không thiếu trường hợp tai nạn xảy ra do tài xế không thể quan sát biển báo, đèn tín hiệu do bị biển hiệu quảng cáo che khuất, hoặc có trường hợp tai nạn xảy ra do phương tiện giao thông mất lái chạy lên hè phố và va chạm với người bán hàng lấn chiếm vỉa hè.

Bên cạnh việc làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, gây ô nhiễm từ rác thải… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng về an ninh trật tự. Nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật đã xảy ra đối với người bán hàng rong, xe đẩy, hoặc các trường hợp đậu, đỗ xe trên hè phố, lòng đường để mua, bán mà không có người trông giữ.

UBND phường Tân Phước đề nghị nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, môi trường nhằm góp phần xây dựng phường Tân Phước văn minh, giàu đẹp. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.


Xem thêm:

1. Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: https://phuongtanphuoc.gov.vn/nghi-dinh-91-2019-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai/

2. Nghị định 16/2022/NĐ-CP và một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng: https://phuongtanphuoc.gov.vn/nghi-dinh-16-2022-nd-cp-va-mot-so-diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-trat-tu-xay-dung/

3. Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh ủy BR-VT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn: https://phuongtanphuoc.gov.vn/chi-thi-so-14-ct-tu-cua-btv-tinh-uy-br-vt-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-quan-ly-ve-dat-dai-quy-hoach-va-xay-dung-tren-dia-ban/

4. QĐ số 22/2022/QĐ Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm trong lĩnh vực đất đai: https://phuongtanphuoc.gov.vn/qd-so-22-2022-qd-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-truoc-khi-vi-pham-doi-voi-tung-loai-vi-pham-trong-linh-vuc-dat-dai/

5. Số ĐT đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn Phường Tân Phước: https://phuongtanphuoc.gov.vn/so-dt-duong-day-nong-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-trong-linh-vuc-dat-dai-quy-hoach-xay-dung-trat-tu-do-thi-tai-nguyen-khoang-san-moi-truong-tren-dia-ban-phuong-tan-phuoc/

6. Người dân cần nắm rõ 5 quy định này trước khi xây nhà: https://phuongtanphuoc.gov.vn/nguoi-dan-can-nam-ro-5-quy-dinh-nay-truoc-khi-xay-nha/

7. Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ: https://phuongtanphuoc.gov.vn/huong-dan-thu-tuc-xin-cap-giay-phep-xay-dung-nha-o-tren-dia-ban-phuong-tan-phuoc-thi-xa-phu-my/

8. Mức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng hiện nay: https://phuongtanphuoc.gov.vn/muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-xay-dung-hien-nay/

9. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai: https://phuongtanphuoc.gov.vn/thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai/

10. Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng: https://phuongtanphuoc.gov.vn/quyet-dinh-06-2023-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-ba-ria-vung-tau-quy-dinh-ve-quan-ly-trat-tu-xay-dung-phan-cap-tham-quyen-quan-ly-trat-tu-xay-dung/

11. Mức phạt hành vi Vứt rác, đổ nước thải trên vỉa hè, lòng đường, không phân loại rác: https://phuongtanphuoc.gov.vn/tu-25-8-2022-vut-rac-do-nuoc-thai-tren-via-he-long-duong-khong-phan-loai-rac-bi-phat-tu-1-2-trieu-dong/

12. Đối tượng, thủ tục đăng ký môi trường: https://phuongtanphuoc.gov.vn/doi-tuong-thu-tuc-dang-ky-moi-truong/

13. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: https://phuongtanphuoc.gov.vn/chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-so-45-2022-nd-cp-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong/

14. Không xả rác bừa bãi, thu gom rác đúng quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng phường Tân Phước xanh sạch đẹp, phát triển bền vững: https://phuongtanphuoc.gov.vn/thuc-hien-thu-gom-rac-dung-quy-dinh-khong-xa-rac-bua-bai-giu-gin-ve-sinh-moi-truong-xay-dung-phuong-tan-phuoc-xanh-sach-dep-phat-trien-ben-vung/

15. Số ĐT đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn Phường Tân Phước: https://phuongtanphuoc.gov.vn/so-dt-duong-day-nong-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-trong-linh-vuc-dat-dai-quy-hoach-xay-dung-trat-tu-do-thi-tai-nguyen-khoang-san-moi-truong-tren-dia-ban-phuong-tan-phuoc/

16. Mỗi chúng ta hãy bảo vệ nguồn nước từ những hành động nhỏ hàng ngày: https://phuongtanphuoc.gov.vn/moi-chung-ta-hay-bao-ve-nguon-nuoc-tu-nhung-hanh-dong-nho-moi-ngay/

Loading

5/5 - (4 đánh giá)