Phương án tổ chức giao thông qua Cầu Rạch Ngã 4 đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải

Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo Phương án tổ chức giao thông qua Cầu Rạch Ngã 4 đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải để chủ doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện giao thông được biết và chấp hành.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)