Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030

Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030. 274 total views,  2 views today

5/5 - (1 đánh giá)