Mức hỗ trợ học phí và đóng học phí của học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2023 – 2024

Năm học mới 2023-2024, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hỗ trợ một phần học phí, cụ thể:

Với trẻ nhà trẻ, khu vực thành thị mức hỗ trợ 180.000đ/trẻ/tháng; khu vực nông thôn mức hỗ trợ 25.000đ/trẻ/tháng.

Trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, mức hỗ trợ 01 trẻ/tháng là 195.000đ khu vực thành thị và 55.000 đ khu vực nông thôn.

Học sinh THPT mức hỗ trợ 01 học sinh/tháng là 210.000đ khu vực thành thị và 140.000đ khu vực nông thôn.

Học viên Trung tâm GDTX (theo chương trình giáo dục THPT) mức hỗ trợ một học viên/tháng là 200.000 đ khu vực thành thị và 130.000đ khu vực nông thôn.

Thời gian hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại cơ sở giáo dục theo quy định, tối đa không quá 9 tháng.

Xem chi tiết:

Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND – 24/08/2023 quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2023 – 2024.

Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND – 24/08/2023 Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với trẻ 5 tuổi và học sinh THCS, từ tháng 7/2022, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng này cả công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó, trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng từ năm học 2022 – 2023 đến hết năm học 2023 – 2024, học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022 – 2023 đến hết năm học 2024 – 2025. Ngân sách tỉnh sẽ chi hơn 568 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2022 – 2025.

Xem chi tiết: Nghị Quyết 04/2022/NQ-HĐND – 15/07/2022 Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với các chính sách trên, riêng năm học 2023-2024, tổng kinh phí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến chi hỗ trợ học phí khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Đây là những chính sách thiết thực mà tỉnh này thực hiện nhằm hỗ trợ và chia sẻ với người dân trên địa bàn trước những khó khăn chung của nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Học sinh tiểu học có phải đóng học phí hay không?

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Đối tượng không phải đóng học phí:

1. Học sinh tiểu học trường công lập.

2. Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Theo như quy định trên thì học sinh tiểu học trường công lập sẽ là đối tượng không phải đóng học phí.

Do đó, nếu trường hợp học sinh tiểu học học ở trường tư thục (cơ sở giáo dục ngoài công lập) thì vẫn sẽ phải đóng học phí theo quy định của nhà trường.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)