Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

Quyết định của UBND thị xã Phú Mỹ ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)