Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND thị xã Phú Mỹ hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)