Hội đồng nhân dân phường Tân Phước tổ chức Kỳ họp thứ Sáu – Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Ngày 06/01/2023, HĐND phường Tân Phước đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp thường lệ cuối năm). Chủ tọa kỳ họp: Ông Trần Văn Út – TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Giáng Thu – Phó Chủ tịch HĐND phường. Tham dự kỳ họp có: lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, 20 đại biểu HĐND phường và các ban ngành đoàn thể của phường.

Kỳ họp đã nghe UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; tình hình thu chi ngân sách nhà nước; tình hình quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản, môi trường; tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng.

Thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của HĐND phường và thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường trong năm 2023.

Ban Thường trực UBMTTQVN phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQVN đối với HĐND và UBND phường; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ Sáu.

UBND phường báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, chất vấn về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND phường và các vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đầu tư công, quản lý đô thị, đất đai-tài nguyên-khoáng sản-bảo vệ môi trường, hoạt động của Trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng..v.v. UBND phường đã giải trình các chất vấn của đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp thứ Sáu đã thống nhất cao, quyết nghị thông qua nghị quyết gồm: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Nghị quyết phê duyệt dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023; Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND phường trong năm 2023.

Loading

5/5 - (5 đánh giá)