Đại biểu HĐND phường Tân Phước tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu

Trong các ngày 23,24,25/11/2022 các đại biểu HĐND phường Tân Phước đã tiếp xúc cử tri tại Khu phố Song Vĩnh, Khu phố Ông Trịnh và Khu phố Phước Lộc. Tại các buổi tiếp xúc đại biểu HĐND phường đã báo cáo cho cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri cũng phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng cho hoạt động của HĐND, UBND phường, ý kiến liên quan đến các vấn đề quản lý nhà nước trên địa bàn phường như: môi trường, giao thông, điện chiếu sáng, đất đai, v.v. Các ý kiến đã được lãnh đạo UBND phường tiếp thu, ghi nhận ý kiến và giải trình cho cử tri.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)