Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh ủy BR-VT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn

UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết.
Loading

5/5 - (2 đánh giá)