Biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ xảy ra tại các nhà ở, khu dân cư nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh dịch vụ nguy hiểm cháy, nổ có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, các hộ gia đình cần quan tâm thực hiện tốt các khuyến cáo để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, tại các nhà ở hộ gia đình.


Loading

5/5 - (1 đánh giá)