Vận mệnh nằm trong tay mình

Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư:

– Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không?

– Có.

– Nhưng, vận mệnh của con ở đâu?

Vị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói:

– Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Sau đó, vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt.

Thiền sư hỏi:

– Con nói xem, những đường đó nằm ở đâu rồi?

Anh ta mơ hồ bảo:

– Trong tay con này.

– Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ ?

Anh ta mỉm cười nhận ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.

Loading

Đánh giá bài viết này