Thông báo thay đổi tạm thời địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường Tân Phước

UBND phường Tân Phước thông báo thay đổi tạm thời địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường.

 

Loading

5/5 - (6 đánh giá)