Thị xã Phú Mỹ nỗ lực thu hút đầu tư

Thị xã Phú Mỹ có 09/15 khu công nghiệp toàn tỉnh, có 05 cụm công nghiệp. Thị xã tập trung thu hút đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết lao động nông thôn….v.v

Loading

5/5 - (5 đánh giá)