Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND. Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10/04/2023.Loading

5/5 - (5 đánh giá)