Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024, thay thế cho Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2024 tại các địa phương của Bà Rịa – Vũng Tàu dao động từ 1,0 – 1,8. Trong đó, TP. Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền có hệ số từ 1 đến 1,2; TP. Bà Rịa 1,2; huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc 1,3; huyện Đất Đỏ 1,5; huyện Côn Đảo là 1,8.

Hệ số K là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Đối với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024, tỉnh gần như giữ nguyên mức hệ số điều chỉnh giá đất so với năm 2023. UBND tỉnh Vũng Tàu cho biết, đây là giải pháp nhằm giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Bởi trước đó, tỉnh đã quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (1/1/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn theo hướng tăng. Nếu cùng lúc tăng cả về giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất sẽ gây khó khăn, tạo thêm gánh nặng.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài chính có trách nhiệm hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quy định hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định. Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế khu vực căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất ban hành kèm theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND phường Tân Phước giới thiệu chi tiết Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND (Download):

Loading

Đánh giá bài viết này