Kết quả công tác tổ chức hội trại và giao quân năm 2024 của phường Tân Phước

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thông tin công tác tổ chức hội trại và giao quân năm 2024 của phường Tân Phước như sau:

– Hội trại: Cổng trại Nguyễn Hùng Mạnh – Phường Tân Phước được UBND thị xã khen thưởng giải khuyến khích.

– Giao quân: hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024, 32/32 thanh niên, cụ thể:

+ Giao cho đơn vị Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải Quân: 15 thanh niên;

+ Giao cho đơn vị Sư đoàn 5 QK7: 08 thanh niên;

+ Giao cho đơn vị Bộ CHQS tỉnh: 03 thanh niên;

+ Giao cho Tiểu đoàn vệ binh 180: 01 thanh niên;

+ Giao cho Ban CHQS thị xã: 04 thanh niên;

+ Giao cho Công an tỉnh: 01 thanh niên.Loading

5/5 - (3 đánh giá)