386 lượt xem
0
0 Bình luận

Chào Quản trị viên,

Cho em hỏi Bao nhiêu tuổi thì có thể đi làm căn cước công dân? Độ tuổi nào phải đi đổi căn cước công dân ạ?

Phi Trường Đã bỏ chọn câu trả lời 27/12/2022
1

Chào bạn.

  • Về độ tuổi làm căn cước công dân:

Theo Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

Đồng thời, theo Điều 17 Hiến pháp 2013 thì công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi thì sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân.

  • Về độ tuổi đổi căn cước công dân

Độ tuổi đổi căn cước công dân theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định như sau:

(1) Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

(2) Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại (1) mục này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Phi Trường Đã bỏ chọn câu trả lời 27/11/2023