345 lượt xem
0
0 Bình luận

Xin chào.

Xin hỏi Giá điện sinh hoạt hộ gia đình mới nhất là bao nhiêu tiền 1KW?

Cảm ơn.

Phi Trường Câu hỏi đã được trả lời 29/11/2023
0

Chào bạn

Theo Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm:

Bậc 1: cho kW giờ từ 0 đến 50 là 1.806 đồng/kW giờ;

Bậc 2: cho kW giờ từ 51 đến 100 là 1.866 đồng/kW giờ;

Bậc 3: cho kW giờ từ 101 đến 200 là 2.167 đồng/kW giờ;

Bậc 4: cho kW giờ từ 201 đến 300 là 2.729 đồng/kW giờ;

Bậc 5: cho kW giờ từ 301 đến 400 là 3.050 đồng/kW giờ;

Bậc 6: cho kW giờ từ 401 trở lên là 3.151 đồng/kW giờ.

Bạn tham khảo thêm các đối tượng sử dụng điện khác dưới đây:

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT

Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

– Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Phi Trường Câu hỏi đã được trả lời 29/11/2023