Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng

Ngày 17/02/2023 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 06/2023/QĐ-UBND về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng; trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn hành chính cấp xã; UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn hành chính cấp huyện. Quyết định này cũng phân cấp cho UBND cấp xã, huyện tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp xã, huyện.

Ngoài ra, Quyết định 06/2023/QĐ-UBND cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình; trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công trình, trách nhiệm của Sở Xây dựng, của Ban quản lý các KCN và các sở, ngành, địa phương có liên quan.
Loading

5/5 - (1 đánh giá)