Những giải pháp thay thế túi nilon

Năm 2009, Sáng kiến Thế giới không dùng túi nilon (Bag Free World) đã chọn ngày 3/7 hằng năm là Ngày Quốc tế không sử dụng túi nilon với mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi nilon, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 3 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Trước thực trạng, thách thức do ô nhiễm bởi rác thải nhựa (RTN), Chính phủ Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện như Quyết định số 175 về đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025”; Quyết định số 1316 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”. Đặc biệt, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 có nhiều điểm mới và mang tính đột phá góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế tại Việt Nam, cụ thể tại Điều 142 quy định về Kinh tế tuần hoàn; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP cũng hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, cách thức áp dụng, phân công trách nhiệm và cơ chế khuyến khích áp dụng kinh tế tuần hoàn.

Để mục tiêu giảm chất thải nhựa thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bằng hành động thiết thực: thay đổi thói quen, chuyển sang sử dụng các sản phẩm bằng giấy, tre, nứa, cói; thực hiện phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa vào các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người; mang theo làn, giỏ, túi hoặc sử dụng giấy, lá chuối, lá sen… để đựng, gói hàng.

Người dân Tân Phước, thị xã Phú Mỹ ngày càng nhận thức rõ hơn về tác hại của chất thải nhựa, từ đó thay đổi hành vi và hình thành nếp sống đẹp, thân thiện với môi trường. Việc làm nhỏ của mỗi người sẽ làm cho tổ dân cư, khu phố, phường, thị xã thêm xanh – sạch – đẹp, góp phần tạo lập môi trường sống bền vững cho đất nước Việt Nam thân yêu và bảo vệ hành tinh Trái đất – ngôi nhà chung của nhân loại.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)