Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại 28/9: Việt Nam phấn đấu không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030

Ngày Thế giới phòng chống bệnh Dại được tổ chức hằng năm vào ngày 28/9 nhằm nâng cao hiểu biết và vận động cho việc loại trừ bệnh dại trên toàn cầu. Theo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030, Việt Nam phấn đấu kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)