Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng năm 2024”

Trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu và cần đến sự chung tay của toàn xã hội.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là trách nhiệm của toàn xã hội

Ngày 12/12/2023, UBND thị xã Phú Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 7967/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng năm 2024”. UBND phường Tân Phước giới thiệu Kế hoạch này để các cấp, các ngành, mọi người cùng biết và thực hiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường internet.

Loading

Đánh giá bài viết này